Werkwijze

Werkwijze

Op onze school werkt een gevarieerd team van onder andere groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, vakleerkrachten, logopedisten, een intern begeleider en teamleiders samen. Zij werken niet alleen samen met elkaar, maar ook samen met ouders.

Deze samenwerking vormt de basis voor kwalitatief goed onderwijs. Ons onderwijs ondersteunt de leerlingen in hun totale ontwikkeling. Het lesaanbod stemmen wij af op de behoefte van de leerling. Spraakontwikkeling, taalontwikkeling en communicatie nemen een centrale plaats in.

Wij bieden de leerstof aan in kleine stapjes. We stemmen de leerstof aan op het tempo en niveau van de leerling. In de klas werken wij in groepjes en individueel. De lesstof in de klas is vergelijkbaar met die van een reguliere school. Wij geven wettelijk verplichte vakken en hebben een aangepast programma als dat nodig is. Wij dagen leerlingen uit om te leren in een omgeving waarin zij zich veilig voelen. Dit doen we door duidelijke regels te stellen. Wij bieden structuur door onder andere pictogrammen te gebruiken.

Vreedzame school

Vreedzame school

Auris Taalplein is een vreedzame school. Dat houdt in dat de leerlingen leren zorgzaam met elkaar om te gaan, samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Onze leerlingen staan open voor verschillen tussen mensen. De school werkt toe naar een veilige omgeving, waar iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat.

Meer informatie

Vragen?

Heb je vragen over de school of wil je graag advies? Neem dan contact met ons op.