Vreedzame school

Vreedzame school

Auris Taalplein is een vreedzame school. Dat houdt in dat de leerlingen leren zorgzaam met elkaar om te gaan, samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Onze leerlingen staan open voor verschillen tussen mensen. De school werkt toe naar een veilige omgeving, waar iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat.

De Vreedzame school komt jaarlijks terug in alle groepen. Ieder jaar bestaat uit zes blokken. Klik hieronder op een wit kader om meer te lezen over de blokken die we gebruiken in ons onderwijs. Op Auris Taalplein werken we met leerling-mediatoren. Speciaal hiervoor opgeleide leerlingen uit de bovenbouw zijn in de pauze aanspreekbaar als kinderen hulp nodig hebben bij het oplossen van een conflict.

Blok 1 We horen bij elkaar

In dit blok staan de lessen in het teken van een positief klimaat in de klas. We zorgen er samen met de leerlingen voor dat we goede afspraken met elkaar maken. Afspraken over hoe we met elkaar omgaan, wat de taakverdeling is en wie welke verantwoordelijkheid heeft. Elke les starten we met een binnenkomer, meestal met een spelletje. Zo geven we bijvoorbeeld de wereldbol aan elkaar door. Iedereen die de wereldbol aanpakt vertelt iets over zichzelf. Wat is je lievelingskleur? Wat is je hobby? Zo leren de leerlingen elkaar beter kennen. De leerlingen maken met elkaar afspraken en regels. Dit overzicht hangt in elke klas.

Blok 2 We lossen conflicteren zelf op

Groep 1 en 2: ruzie, of om de beurt?

Groep 3 t/m 8: conflicten zelf oplossen. Leerlingen leren meer over het begrip “conflict” en hoe ze met bepaalde situaties kunnen omgaan. Situaties worden nagespeeld en e beste manier van reageren wordt besproken.

Blok 3 We hebben oor voor elkaar

Groep 1 en 2 leren om goed naar elkaar te luisteren en goed met elkaar te praten. Hiermee proberen we conflicten te voorkomen en op te lossen.

Groep 3 tot en met 8 leert om zich te verplaatsen in de ander. Communicatie is in dit blok heel belangrijk.

Blok 4 We hebben hart voor elkaar

In dit blok worden onder andere twee belangrijke vaardigheden voor conflictoplossing geleerd: je eigen gevoelens herkennen en erover kunnen vertellen, en het herkennen en accepteren van de gevoelens van een ander​.

Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij

In dit blok wordt het begrip mediatie aangeboden, en wordt in de bovenbouw het stappenplan voor mediatie geïntroduceerd en geoefend. Vaardigheden uit de voorgaande blokken worden meegenomen.In de onderbouw wordt geoefend met het oplossen van ruzies volgens een stappenplan.​

Blok 6 We zijn allemaal anders

De meeste conflicten ontstaan doordat mensen anders zijn. In dit blok leren we dat juist waarderen. Samenwerken staat centraal bij ons op school.

Kletskaarten groep 1-2

Kletskaarten groep 3

Kletskaarten groep 4

Kletskaarten groep 5

Groep 6