Raden en vertrouwenspersonen

Medezeggenschapsraad (MR)

Wilt u contact met één van de leden van de MR? Stuur dan een e-mail naar auris-taalplein@auris.nl.

Vertrouwenspersoon

Op Auris Taalplein zijn Helen Koerts en Nynke Lodders de vertrouwenspersonen. Zij zijn te bereiken via het algemene nummer van de school.

Veiligheidscoördinator en aanspreekpunt pesten

Op iedere school is een veiligheidscoördinator en een aanspreekpersoon pesten aanwezig. Hij/ zij verzorgt de verdere invulling, controle en uitvoering van het veiligheidsbeleid en anti-pestbeleid op school. Wilt u contact met deze personen? Neem dan contact op met het secretariaat van de school.