Auris Taalplein Aurislogo

Toetsen en testen

We gebruiken toetsinstrumenten om de vorderingen bij onze leerlingen te bepalen. Wij gebruiken zoveel mogelijk de toetsen die ook in het reguliere onderwijs worden gebruikt. Hierdoor kunnen we onze resultaten vergelijken met die uit het regulier onderwijs. Wij gebruiken toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem (CITO LOVS). We volgen daarbij de toetskalender van het CITO. Meer informatie hierover vindt u op www.beeldcompleet.nl onder de knop Cito Leerlingvolgsysteem.

Daarnaast gebruiken we methodegebonden toetsen om te kunnen bepalen in welke mate de leerlingen de aangeboden leerstof beheersen. We houden de vorderingen bij door middel van observaties en gesprekken met de leerkrachten. Jaarlijks stelt de intern begeleider de toetskalender op. De Commissie van Begeleiding, bestaande uit een multidisciplinair team, houdt de vorderingen in het oog. Zij heeft een belangrijke rol in de advisering van leerkrachten en ouders over de aanpak van het onderwijs en de begeleiding van leerlingen.

De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen meten wij met het leerlingvolgsysteem SCOL. Vanuit deze scores beschrijven wij de doelen in het individuele handelingsplan van het ontwikkelingsperspectief (OPP). De resultaten van de observaties vullen wij in oktober en mei in in SCOL.

Lees hier meer informatie over toetsen en testen op Auris Taalplein.

 • Leesrijk
 • Leesrijk

  De school vindt lezen erg belangrijk en de leerlingen besteden dan ook veel tijd aan lezen. Ze lezen meerdere ochtenden per week met een professional, maar soms ook met leerlingen uit de bovenbouw. Er is veel aandacht voor de Kinderboekenweek en jaarlijks wordt er een voorleeskampioen gekozen, die voor de hele school mag voorlezen. Zo krijgen leerlingen plezier in lezen en kunnen daarmee hun wereld uitbreiden.

 • Kleinschalig
 • Kleinschalig

  Op de school is ruimte om open het gesprek aan te gaan met leerlingen, ouders en andere betrokkenen. De leerlingen kennen elkaar en hebben aandacht voor elkaar. Waar dat mogelijk is, worden leerlingen ingezet om anderen te helpen en te begeleiden. We betrekken ouders door ouderavonden, koffieochtenden en inloopmomenten bij bijzondere gebeurtenissen te organiseren.

 • Taal
 • Taal

  Taal is belangrijk binnen een school en zeker op een school voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Taal en communicatie krijgen de hele dag de aandacht: in de klas, bij de logopedie, maar ook in contacten op het plein en in de school. Om de communicatie en de taal te verbeteren, kan er gebruik worden gemaakt van hulpmiddelen zoals gebaren en picto's.

 • Structuur
 • Structuur

  De school biedt duidelijkheid en voorspelbaarheid door te werken met visuele ondersteuning, time timers en dagritmekaarten. De school is een Vreedzame school, waardoor er een veilig leer- en werkklimaat heerst in de school. Iedereen mag en kan zichzelf zijn. Dit vormt een goede basis om leerlingen zich te laten ontwikkelen.

 • Presteren
 • Presteren

  Auris Taalplein wil dat de leerlingen zich goed ontwikkelen in een professionele leeromgeving. De leervakken en de sociaal-emotionele ontwikkeling is belangrijk. Daarnaast staat communicatie centraal binnen de school. We stellen ambitieuze doelen die we proberen te behalen met de leerlingen. Tijdens het presteren is er aandacht voor elkaar. We benaderen de leerlingen positief. Zo krijgen zij de uitdaging die ze zoeken.