Toetsen en testen

Toetsen en testen

We gebruiken toetsinstrumenten om de vorderingen bij onze leerlingen te bepalen. Wij gebruiken zoveel mogelijk de toetsen die ook in het reguliere onderwijs worden gebruikt. Hierdoor kunnen we onze resultaten vergelijken met die uit het regulier onderwijs.

Wij gebruiken toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem (CITO LOVS). We volgen daarbij de toetskalender van het CITO. Meer informatie hierover vindt u op www.beeldcompleet.nl onder de knop Cito Leerlingvolgsysteem.

Daarnaast gebruiken we methodegebonden toetsen om te kunnen bepalen in welke mate de leerlingen de aangeboden leerstof beheersen. We houden de vorderingen bij door middel van observaties en gesprekken met de leerkrachten. Jaarlijks stelt de intern begeleider de toetskalender op. De Commissie van Begeleiding, bestaande uit een multidisciplinair team, houdt de vorderingen in het oog. Zij heeft een belangrijke rol in de advisering van leerkrachten en ouders over de aanpak van het onderwijs en de begeleiding van leerlingen.

De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen meten wij met het leerlingvolgsysteem SCOL. Vanuit deze scores beschrijven wij de doelen in het individuele handelingsplan van het ontwikkelingsperspectief (OPP). De resultaten van de observaties vullen wij in oktober en mei in in SCOL.

Lees hier meer informatie over toetsen en testen op Auris Taalplein.