• Nieuws
  • Diploma uitreiking leerlingmediatoren

Diploma uitreiking leerling mediatoren

20 november 2020

De leerlingen uit groep 7 hebben de afgelopen weken een training gevolgd om mediator te worden en hebben deze training goed afgesloten. Vandaag hebben zij hun diploma ontvangen en zijn ze voorgesteld aan alle kinderen van de school als de nieuwe mediatoren van het Taalplein.

De mediatoren kunnen bemiddelen als er een conflict is tussen de kinderen onderling. Zij hebben in de pauze in tweetallen ‘dienst’ en zijn dan herkenbaar aan hun groene mediatorenhesje.

Wij wensen de nieuwe mediatoren, maar ook de mediatoren die vorig jaar hun diploma hebben behaald, veel succes met hun belangrijke taak!