Auris Taalplein Aurislogo

Overgang naar andere school

Leerlingen kunnen op verschillende momenten overgaan naar een andere school. Zij kunnen tussentijds de school verlaten als het op het gebied van de communicatie zo goed gaat, dat de leerling op het regulier onderwijs voldoende taalaanbod krijgt om zich verder te ontwikkelen. Een dergelijke overstap gebeurt altijd in overleg met de Commissie van Begeleiding. 

Andere leerlingen verlaten de school als ze overstappen naar het voortgezet onderwijs. Leerlingen die in een jaar vóór 1 juni 12 jaar worden, krijgen een eindonderzoek. De resultaten van dit onderzoek, samen met de wensen van de leerling, vormen een advies voor ouders voor vervolgonderwijs. Meestal geven wij één van onderstaande adviezen.

 • Nog 1 jaar speciaal onderwijs.
 • Onderwijs op voortgezet speciaal onderwijs.
 • Praktijkonderwijs.
 • Vmbo (beroepsgericht / kaderberoepsgericht).

Tussentijdse schoolverlaters
Wij volgen jaarlijks hoeveel leerlingen onze school tussentijds verlaten en waar zij naartoe gaan. Onze ambitie is om van leerlingen die tussentijds uitstromen, minstens 75% over te plaatsen naar het regulier onderwijs.

In schooljaar 2013-2014 is van de tussentijdse uitstroom 83% van de leerlingen naar regulier onderwijs uitgestroomd. In schooljaar 2014-2015 lag dit percentage op 94%. In schooljaar 2015-2016 lag dit percentage op 94%.

Eindschoolverlaters
Wij volgen jaarlijks waar onze leerlingen uit groep 8 naar toe gaan. Onze ambitie is dat onze leerlingen verder gaan op het voor hen hoogst haalbare niveau. Hierbij kijken wij samen met ouders en leerling welk type school het beste bij hem of haar past. We streven ernaar minstens 60% van onze eindschoolverlaters verder te laten gaan op vmbo-niveau of hoger.

In schooljaar 2013-2014 is 88% van de eindschoolverlaters naar een vmbo-richting of hoger uitgestroomd. In schooljaar 2014-2015 lag dit percentage op 57%. In schooljaar 2015-2016 lag dit percentage op 41%.

Eind schooljaar 2016-2017 zijn er 5 leerlingen vanuit groep 8 uitgestroomd naar vervolgonderwijs. Hieronder geven wij aan naar welk vervolgonderwijs ze zijn uitgestroomd en of ze het uitstroomadvies dat wij met ouders en hen in groep 6 hebben besproken ook gevolgd zijn. Het Auris Taalplein  streeft ernaar dat we vanaf groep 6 een goed uitstroomadvies vaststellen en werken ernaar dat de leerlingen zo op een juiste plek terecht komen die bij hen past. We stellen vanaf groep 6 de norm dat we > (of gelijk aan) 90 % op of boven het niveau behalen van het in groep 6 gegeven uitstroomadvies.

Bestendiging
Wij volgen jaarlijks of onze uitstroomadviezen goed zijn geweest, of de oud-leerling nog doet wat wij hebben geadviseerd. Als er sprake is van een onderwijstype bij een leerling, dan onderzoeken wij de oorzaak hiervan. Onze ambitie is een percentage van minstens 90%.

Van de leerlingen die in het schoojaar 2013-2014 zijn uitgestroomd, is er bij 20 van de 20 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 100%. 

Van de leerlingen die in het schoojaar 2014-2015 zijn uitgestroomd, is er bij 23 van de 24 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 96%. Bij 1 leerling is geen sprake van bestendiging. Dit is 4%. 

Van de leerlingen die in het schooljaar 2015-2016 zijn uitgestroomd, is er bij 29 van de 29 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 100%.  

 • Leesrijk
 • Leesrijk

  De school vindt lezen erg belangrijk en de leerlingen besteden dan ook veel tijd aan lezen. Ze lezen meerdere ochtenden per week met een professional, maar soms ook met leerlingen uit de bovenbouw. Er is veel aandacht voor de Kinderboekenweek en jaarlijks wordt er een voorleeskampioen gekozen, die voor de hele school mag voorlezen. Zo krijgen leerlingen plezier in lezen en kunnen daarmee hun wereld uitbreiden.

 • Kleinschalig
 • Kleinschalig

  Op de school is ruimte om open het gesprek aan te gaan met leerlingen, ouders en andere betrokkenen. De leerlingen kennen elkaar en hebben aandacht voor elkaar. Waar dat mogelijk is, worden leerlingen ingezet om anderen te helpen en te begeleiden. We betrekken ouders door ouderavonden, koffieochtenden en inloopmomenten bij bijzondere gebeurtenissen te organiseren.

 • Taal
 • Taal

  Taal is belangrijk binnen een school en zeker op een school voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Taal en communicatie krijgen de hele dag de aandacht: in de klas, bij de logopedie, maar ook in contacten op het plein en in de school. Om de communicatie en de taal te verbeteren, kan er gebruik worden gemaakt van hulpmiddelen zoals gebaren en picto's.

 • Structuur
 • Structuur

  De school biedt duidelijkheid en voorspelbaarheid door te werken met visuele ondersteuning, time timers en dagritmekaarten. De school is een Vreedzame school, waardoor er een veilig leer- en werkklimaat heerst in de school. Iedereen mag en kan zichzelf zijn. Dit vormt een goede basis om leerlingen zich te laten ontwikkelen.

 • Presteren
 • Presteren

  Auris Taalplein wil dat de leerlingen zich goed ontwikkelen in een professionele leeromgeving. De leervakken en de sociaal-emotionele ontwikkeling is belangrijk. Daarnaast staat communicatie centraal binnen de school. We stellen ambitieuze doelen die we proberen te behalen met de leerlingen. Tijdens het presteren is er aandacht voor elkaar. We benaderen de leerlingen positief. Zo krijgen zij de uitdaging die ze zoeken.